Devrekani HEM Kursiyerleri Çocuklar İçin 350 Adet Atkı ve Bere Ördü.

Devrekani HEM Kursiyerleri Çocuklar İçin 350 Adet Atkı ve Bere Ördü.

Devrekani’de Islah Edilmeyen Çay Taştı , Çiftçinin Ürünü Sular Altında Kaldı.

Devrekani’de Islah Edilmeyen Çay Taştı , Çiftçinin Ürünü Sular Altında Kaldı.

Yunus Emre İlkokulundan SMA Hastası Ela ve Berat Bebeğe Yardım Eli

Yunus Emre İlkokulundan SMA Hastası Ela ve Berat Bebeğe Yardım Eli

Orman İşçileri Kura Sonuçları Açıklandı .İşte Asil ve Yedek Liste !!

Orman İşçileri Kura Sonuçları Açıklandı .İşte Asil ve Yedek Liste !!

3 BİN 250 ERKEK BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

3 BİN 250 ERKEK BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Kastamonu’ya Geliş-Gidişler,Köylerden İlçelere Geliş-Gidişler Yasaklandı.
Kastamonu’ya Geliş-Gidişler,Köylerden İlçelere Geliş-Gidişler Yasaklandı.

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü KARAR NO : 38 KARAR TARİHİ : 04.04.2020 İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2020 tarihinde saat 18.00’de Kastamonu Valisi Yaşar KARADENİZ başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır. GÜNDEM: İlimizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler, KARAR :Koronavirüs […]

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
KARAR NO : 38
KARAR TARİHİ : 04.04.2020
İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2020 tarihinde saat 18.00’de Kastamonu Valisi Yaşar KARADENİZ başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır. GÜNDEM: İlimizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler, KARAR :Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddesi kapsamında :

1-04.04.2020 tarih ve 37 No’lu Kararın 1. Maddesinde, İl Merkezine çok yakın köyler kapsam dışı bırakılarak, Merkeze bağlı diğer köylerden İl Merkezine otomobil ve minibüslerle geliş ve gidişlerin, yine aynı maddede ve bu kararda sayılan istisnalar haricinde yasaklanmasışeklinde uygulanmasına,

2-Aynı yasağın köylerden ilçe merkezlerine yönelik ulaşım için de yine aynı kapsamda uygulanmasına,

3-Tarımsal üretim ve temel ihtiyaç maddelerinden gıda sektöründe önemli bir yer tutan hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, köylerde hayvan sağlığı hizmeti götüren veteriner hekimlerin, kimlik kartlarını göstermeleri kaydıyla 04.04.2020 tarih ve 37 No’lu Kararın 1. Maddesindeki kısıtlamalardan muaf tutulmalarına,

4-Köylerden ilçe merkezlerine ve İl merkezine; ilçe merkezlerinden kısıtlama uygulanan günlerde İl ve ilçe merkezlerine özel araçlarıyla gidiş geliş yapanların,
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların,
b) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin,
c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 34 sayılıİl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin ve pazar yerlerine ürün getiren köylülerin, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek kaysıyla seyahat sınırlamalarından muaf olduklarına; bu kişilerin araçlarında bulunan ve istisna şartlarını taşımayan diğer kişilerin bu istisnadan yararlanamayacağına,

5-03.04.2020 tarih 36 Nolu Kararın 4. Maddesiyle yasaklanan, belirli istisnalar haricinde büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline ait plakası bulunan araçların kontrol noktalarından ilimize girmelerine müsaade edilmeme kararından, ikamet yeri Kastamonu olanların muaf tutulmasına; buna karşılık araçların plakasına bakılmaksızın araçlarla ya da yaya olarak gelen tüm şahısların ikamet yerlerinin incelenerek, Seyahat İzin Belgesi olmayanlardan büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ilinde ikamet edenlerin de İlimize girmelerine müsaade edilmemesine,

6-03.04.2020 tarih 36 Nolu Kararın 4. Maddesiyle getirilen yasaklarla ilgili olarak İlimizden giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen illere;
a)Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
b)Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
c)Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),
ç) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
d)Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
e)Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
f)Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
g)Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan, Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurulunca” seyahat izin belgesi verilebileceğine,

7-Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için; İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, Usullerinin geçerli olduğuna;

8-Seyahat izin belgelerinin çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/gelişşeklinde düzenlenmesine,

9-Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olmasına,

10-Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

11-Seyahat izin belgelerinin, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabileceğine,

12-Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgelerinin; kısıtlışehirlerden giriş/çıkışlar içinde geçerli olmasına,

13- Güvenlik birimleri ve tüm kurumlarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için hafta sonunu da kapsayacak şekilde ve başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğine, 14- 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemeden, 18-20 yaş aralığında olanlar (doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında olanlar) dan,

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların,
b) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin,
c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 34 sayılıİl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin, 03.04.2020 tarih ve 36 sayılı sayılıİl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla getirilen sokağa çıkış yasağından muaf olmalarına, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olduklarına,

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kaynak :http://www.devrekani.gov.tr/il-hifzimnsihha-kurulu-kararlari

Devrekani Haber Yorumlar
 • Etiketler

You must be logged in to post a comment.

1. Amatör LİG PUAN DURUMU
 • Takımlar
 • O
 • G
 • B
 • M
 • AV
 • P
 • 1-Taşköprü Spor
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 7
 • 6
 • 2-Devrekani Belediye Esnaf Spor
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 3
 • 6
 • 3-Kastamonu Yolspor
 • 2
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 4
 • 4-Seydiler Spor
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5-Cide Belediye Spor
 • 2
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 3
 • 6-Kastamonu Orman Spor
 • 2
 • 0
 • 1
 • 1
 • -4
 • 1
 • 7-Tosya Spor
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
 • -2
 • 0
 • 8-Çatalzeytin Spor
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
 • -6
 • 0
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz